Mihail Afanaszjevics Bulgakov

Menekülés

nyolc álom
Fordította: Ungár Júlia

Humoristaként és sikeres drámaíróként kezdte a pályáját az eredetileg orvos Bulgakov. 1926-os Menekülés című darabját maga Sztálin nyilvánította szovjetellenesnek, és a szerző életében nem is játszották el. Kínos darab, nem tudták besorolni ideológiailag, a szerző magát a kiszámíthatatlan végzetet rajzolta meg, a teljes káoszt öntötte formába. Álomdramaturgiája olyan szabadságot ad az írónak, hogy a legnagyobb abszurditás is magától értődővé válik, folyamatosan meglepi és szórakoztatja a nézőt.

E mű nem az egyes menekülőké, hanem magáé a menekülésé. A nagy áradást látjuk, amely elsodorja és időlegesen vagy végleg maga alá gyűri a közösségüket veszített, mindenből kiszakadó, történelem sújtotta embereket, összekeveri a bűnöst és bűntelent, ismerőst és ismeretlent. A „nyolc álomban" csak rohanás van, a forgatagban az életükkel élni képtelenek és a mások életéről rémületes könnyedséggel ítélkezők egyaránt eltűnnek.

AZ ELŐADÁS HOSSZA KB. 150 PERC, EGY SZÜNETTEL.

2017. február 11-től Paiszij, szerzetes szerepében Poroszlay Kristóf, az Állomásfőnök szerepében

Farkas Andrea, Artur Arturovics, a svábbogárkirály szerepében Pataki Ferenc látható.

Játszóhely: Kisszínház

Szereplők
Alkotók